Du holde Kunst - over de liedkunst

 

Bewerking van een detail van het manuscript van 'An die Musik' met de woorden 'Du holde Kunst' in het handschrift van Schubert

Du holde Kunst- over de liedkunst

Florian Boesch of Franz Schubert? english flag

foto: Lukas Beck / Wiener Konzerthaus

Der Leiermann, het laatste lied van de Winterreise, roept soms de vraag op of de protagonist aan het einde van de cyclus zelfmoord pleegt. De vreemde oude muzikant moet welhaast de dood personifiëren, maar dat staat niet met zoveel woorden in de tekst. Voor Die schöne Müllerin geldt dat niet, de woorden in de laatste vijf liederen laten geen enkele ruimte voor twijfel over de zelfmoord. Florian Boesch denkt daar anders over en dat was goed te horen, afgelopen donderdag én vrijdag

Florian Boesch, bariton & Malcolm Martineau, piano.
Gehoord: De Doelen, 16 januari en Muziekgebouw aan ’t IJ, 17 januari 2014

Florian Boesch trad in Amsterdam op in de serie grote zangers. Hij heeft dan ook een indrukwekkende carrière gemaakt. Hij begon zijn zangstudie bij zijn grootmoeder Kammersängerin Ruthilde Boesch en vervolgde zijn studie aan het conservatorium van Wenen (oratorium en lied) bij Robert Holl.  Hij zong al in 2012 op de Schubertiade. Hij ontving een prijs voor zijn Papageno in het Bolshoi Theater en trad op in vele grote operahuizen, zong veel oratoria en gaf regelmatig liedavonden.

Bariton

Boesch zette al meteen bij Das Wandern (1) een heel mannelijke molenaarsgezel neer. Een bariton klinkt sowieso al wat mannelijker dan een tenor, maar Boesch deed er nog een schepje bovenop door de in de bas-ligging te zingen. Vanaf Am Feierabend (5) was vooral veel boosheid en energie te horen in zijn interpretatie en weinig lyriek, gevoeligheid of zelfs ironie. Gelukkig zijn liederen zoals Morgengruss en Der Neugierige zo geschreven, dat Boesch niet anders kon er dan er gevoel in leggen.

Binnen de beperkingen van de schöne Müllerin echter - voor zover je van beperkingen kunt spreken - was de uitvoering weinig gevoelig, weinig romantisch. Ungeduld leek meer op een oorlogsverklaring dan op een liefdesverklaring, terwijl ook de tekst van dit lied een uiterst grote introvertie verraadt. (Het in bloemenkelken ademen of in kiezelsteentjes krassen van je liefdesverklaring kan nauwelijks extravert genoemd worden en nog veel minder effectief.) Vocaal was het steeds fraai en het pregnante ritmische spel van Martineau paste goed bij Boesch’ interpretatie.

Pause

Halverwege (vanaf Mein!, 11) treedt er echter een vervlakking op. Mein! zelf maakte grote indruk op het publiek (dat daarna helaas ging applaudisseren, meer over het helaas hier), maar dat was eerder vocaal dan vanwege de interpretatie. Pause (12) was heel erg afwijkend, doordat de uitvoerenden (beide avonden) de fermate na und es durchschauert mich heel erg lang namen, zodat op dat moment de cyclus werkelijk tot stilstand kwam, overigens wel een vondst. De daaropvolgende liederen konden mij veel minder boeien, omdat Boesch daar weinig persoonlijks deed. Vanaf Trockne Blumen (18) werd zijn uitvoering dan toch weer spannend, over de redenen daarvoor straks meer.

De lyriek die zeker bij tenorale uitvoeringen zo’n grote rol speelt in deze cyclus, was zelden te horen. Vocaal bleek dat ook uit zijn registergebruik: op drie korte momenten na gebruikte hij zijn hoge register niet. Qua klank was het wel heel veel van hetzelfde, want ook het middenregister klonk erg baritonaal. In die zin paste hij goed bij het personage dat hij neergezette, want dat wilde ook niet kwetsbaar zijn.

Tränenregen

Daarmee was Boesch eigenlijk in conflict met de vele aanwijzingen die in de tekst en in de muziek staan. Die geven allemaal aan dat de molenaarsgezel een heel onzekere en kwetsbare jongeman is, een romantische hoofdpersoon bij uitstek.

In Tränenregen wordt dat nog wel het meest duidelijk. Wanneer de jongeman ‘s nachts (!) met de mooie molenaarsdochter alleen aan het beekje zit, is komt het kennelijk niet bij hem op om haar te verleiden. Hij kust haar niet, pakt niet eens haar hand, maar staart zwijgend in het maanverlichte beekje en begint ten slotte door alle emoties overmand te huilen.

Deze zo weinig doortastende houding van de molenaarsgezel strookt volstrek niet met Boesch' interpretatie. In feite komt de reden waarom het meisje de jager verkiest boven de molenaarsleerling, in Boesch’ interpretatie te vervallen.

Overtuigend

Toch was Boesch’ macho uitvoering overtuigend. Dat kwam vooral doordat de zanger er zelf zozeer in geloofde. (In de toelichting na het concert gaf Boesch ook toe dat hij het een absurd idee vond om jezelf te doden vanwege een meisje.) Daarnaast was het vocaal erg overtuigend. De klank was weliswaar vaak hetzelfde , maar ook fraai.
De belangrijkste reden waarom de wat eenzijdige  – en eigenzinnige -  interpretatie van Boesch niet verveelde, was echter Martineau. Allereerst speelt deze op een verrassende manier. Belangrijker nog was echter de wisselwerking tussen Martineau en Boesch. In de discussie met het publiek na afloop van de uitvoering in Amsterdam, bleek dat Martineau het ook helemaal niet eens was met Boesch voor wat betreft de zelfmoord van de molenaarsgezel. Die andere opvatting probeerde hij al spelend tijdens het concert aan Boesch voor te leggen, in Rotterdam overigens meer dan in Amsterdam.
Nu ik toch over de twee verschillende concerten spreek: in De Doelen zong Boesch vaak veel zachter en soms bijna als een recitatief, vaak achterover tegen de vleugel geleund, noten soms terugbrengend tot een kwart van hun waarde. In Amsterdam stond Boesch veel rechter, gebruikte hij veel meer ademsteun, waarschijnlijk ook al omdat de Amsterdamse zaal groter is. In Rotterdam was het Martineau die de levendigheid erin bracht, onder meer door zijn zeer snelle inzet bij Das Wandern, in Amsterdam was het vaak Boesch die het door Martineau ingezette tempo versnelde.

 

Rode draad

De verschillen tussen die twee avonden waren groot, maar de rode draad was hetzelfde. Toch vond ik de Rotterdamse uitvoering veel mooier, gevoeliger. In details waren er echter merkwaardige verschillen. In de frase Ja heißt das eine Wörtchen das andere heißet nein (Der Neugierige, 6) was dat wel heel frappant. In Rotterdam zong hij Ja piano en nein forte, in Amsterdam precies omgekeerd. Eenzelfde verschil bij Tränenregen: in de Doelen liet Boesch de mooie molenaarsdochter op zeer onverschillige toon zeggen dat ze naar huis ging, in Amsterdam klonk er toch spijt in haar stem (zie ook hier voor voorbeelden van andere zangers). Het meest merkwaardig was wel, dat Boesch in Rotterdam het allerlaatste woord weit (Und der Himmel da oben, wie ist er so weit) bijna forte zong en in Amsterdam piano. Dat was vooral merkwaardig omdat het in tegenspraak leek met het feit dat de uitvoering in Amsterdam zoveel krachtiger gezongen werd.

Rollenomkering

De verschillen tussen de Rotterdamse en Amsterdamse uitvoering waren echter lang niet zo groot, als die die tussen de ideeën van Martineau en Boesch. Dié verschillen zorgden voor spanning, voor een discussie over en weer, precies zoals de molenaar en het beekje ook van mening verschillen en discussiëren. Nu waren in dit geval de rollen omgekeerd, maar de wisselwerking – naast de vocale talenten van Boesch - zorgde evenzogoed voor twee zeer boeiende avonden. De hoogtepunten op beide avonden waren hoe dan ook de momenten waarop Martineau het sterkst ingreep. Zo maakte de pianist in Amsterdam van Trockne Blumen (18) een soort Leiermann, in Rotterdam in nog veel sterkere mate van Der Müller und der Bach (19).

Schubert

Daarmee bracht Martineau de tragiek van de zelfmoord alsnog in de cyclus en dwong hij Boesch zijn macho-rol even op te geven. Op die momenten was het niet Boesch maar Schubert en dat was in mijn ogen ook heel goed. Boesch moge dan een groot zanger zijn, Schubert is een zonder enige twijfel een veel groter componist.


Sterren voor sterren (0 - 10)


De Doelen:

interpretatie
**
*****
vocaal
*******

Muziekgebouw:

interpretatie
*****

vocaal
********

Dré de Man

 

Over de samenwerking tussen pianist en zanger binnenkort nog een ander keer, bij de bespreking van de Winterreise CD/Bluray van Christoph Prégardien.

Over deze site, partners & links

Du holde Kunst is een nieuwe site over de liedkunst, vocalisten en aanverwante zaken. De lay-out ondergaat een veranderingsproces, u zult dus verwijzingen zien naar pagina's in een oudere lay-out. Concertaankondigingen, medelingen en advertentieverzoeken en dergelijke graag naar dre@duholdekunst.com

Er zijn een jaar lang besprekingen gevoerd om Du holde Kunst op te laten gaan in een geïnstitutionaliseerd samenwerkingsver-band. Dat plan is in ieder geval voorlopig van de baan. Wel is er een los samenwerkingsverband - dat zich soms beperkt tot het uitwisselen van informatie - met een aantal organisaties, zoals:

Schubert Stichting
Internationaal Vocalisten Concours
Vrienden van het Lied
Concertgebouw
Muziekgebouw aan 't IJ
De Doelen
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Vocallis
Lied Duo Concours

Andere samenwerkingsverbanden en -vormen zijn in voorbereiding

Du holde Kunst streeft ernaar de liedkunst meer bekendheid te geven, door het geven van informatie maar onder meer ook door een bindend element te zijn in de muziekwereld.

____________________________________________________________

Concertprogramma's 2013/14
Programma 2013/14 Concertgebouw
Programma 2013/14 Muziekgebouw aan 't IJ
Programma 2013/14 De Doelen
Programma 2013/14 Muziekgebouw Eindhoven

(Mogelijk nog onvolledig.)

Links

http://www.schubert.nl/
www.vvhl.nl
http://www.hampsong.org/
http://www.recmusic.org/lieder/

Schubert Stichting
Internationaal Vocalisten Concours
Vrienden van het Lied
Concertgebouw
Muziekgebouw aan 't IJ
De Doelen
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven
Vocallis
Lied Duo Concours

____________________________________________________________

Concertprogramma's 2013/14

Programma 2013/14 Concertgebouw
Programma 2013/14 Muziekgebouw aan 't IJ
Programma 2013/14 De Doelen
Programma 2013/14 Muziekgebouw Eindhoven

(Mogelijk nog onvolledig. De programma's worden spoedig aangevuld en besproken in een artikel.)

spoedig meer ...

(u kunt zich ook aanmelden)

Links

http://www.schubert.nl/
www.vvhl.nl
http://www.hampsong.org/
http://www.recmusic.org/lieder/


 


 

Gebruikt u Google Chrome? Vink dan in instellingen (eerst klikken op drie streepjes helemaal rechts) netwerkacties voorspellen om de laadprestaties van pagina's te verbeteren uit, anders ziet u regelmatig verouderde pagina's, niet alleen op deze site trouwens :(